Menú

FAQ - Preguntes freqüents

Preguntas de ámbito general

 • ¿Qué es METAPOSTA?

  METAPOSTA és un servei de caixa forta a Internet on es poden rebre i custodiar documents d’interès.

  METAPOSTA està pensat tant per a ciutadans com per a organitzacions; aquestes últimes poden, a part de rebre i custodiar els seus documents, fer enviaments segurs de documents com contractes, diplomes, factures, nòmines... i fer la firma de contractes.

  El fonament principal del sistema és l'emmagatzemament segur i perenne dels documents als quals la ciutadania i les empreses atorguen un alt valor i que, en conseqüència, vulguin emmagatzemar en un espai personal electrònic. Quan aquests documents estan, a més, signats electrònicament, METAPOSTA s’encarrega de custodiar-los perquè no perdin el seu valor legal.

  A més de rebre, aquesta caixa forta permet carregar documents des de l’ordinador o des del mòbil a través de l’app.

 • ¿Qué ventajas tiene METAPOSTA frente a otros servicios de envío?

  METAPOSTA ofereix múltiples avantatges respecte d´un correu electrònic tradicional. Entre aquest cal destacar-ne els següents:

  - Gratuïtat del serveis per als usuaris.

  - Compta amb valor probatori legal.

  - Funcionament garantit per sistemes informàtics públics.

  - No s´accepta cap explotació comercial.

  - Permet accés 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet.

  - Possibilita l´emmagatzematge segur sense interrupció de documents importants pujats per l´usuari.

 • ¿Es METAPOSTA un correo electrónico?

  No, l´objecte de METAPOSTA no és servir de correu electrònic per als usuaris; més aviat és una caixa forta electrònica i una bústia de correu postal electrònic.

  A través de METAPOSTA, el titular rep únicament missatges i documents de les entitats que ell mateix escull. METAPOSTA no ofereix al titular la possibilitat de remetre missatges a terceres persones, només permet l´accés a documents acordats prèviament amb les entitats col·laborades de METAPOSTA acceptades pel titular.

  Tal com passa al correu tradicional, podreu compartir els documents rebuts, o penjats, amb altres usuaris de METAPOSTA, però no podreu fer enviaments.

  D´altra banda, el titular rep un codi d´accés a una aplicació d´Internet accessible a través de l´adreça www.metaposta.com i no una adreça de correu electrònic.

 • ¿Existe publicidad o spam en METAPOSTA?

  No, l´única publicitat que rebreu a la vostra bústia de METAPOSTA serà la que us puguin enviar les empreses a les quals estigueu adherit, i sempre associada a algun document administratiu o comercial, mai de manera independent.

  Com que METAPOSTA no és un correu electrònic tradicional (e-mail), el correu brossa no és possible.

 • ¿Serán mis datos de METAPOSTA objeto de estudio?

  No, METAPOSTA es compromet a no fer cap tractament de dades amb la finalitat de determinar indicis de comportament, com també a no divulgar qualsevol informació a tercers.

 • ¿Deseo darme de alta en METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  Pots donar-te d'alta a METAPOSTA de qualsevol de les tres maneres següents:

  (1) Certificat digital

  Per donar-te d'alta amb certificat digital, prem el botó (a la part superior dreta) Accés a la meva bústia, i dins d'aquest apartat, tria Amb certificat digital. Els certificats de signatura electrònica reconeguda a METAPOSTA són:

  - DNI electrònic.

  - Certificats d'IZENPE.

  - Certificats de CAMERFIRMA.

  - Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CERES).

  - Certificats corporatius d'Osakidetza i la Universitat Pública Basca (UPV).

  - Certificats de l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia (ACA)

  (2) Alta presencial (KZgunea)

  Pots registrar-te a METAPOSTA anant a qualsevol centre KZgunea, amb el DNI o NIE en vigor (sense necessitat de certificat digital).

  (3) Banca en línia

  Només cal que estiguis registrat com a usuari a la banca en línia de qualsevol de les entitats col·laboradores:

  - Bankoa (particulars i empreses).

  - Kutxabank (només particulars).

  - Laboral Kutxa (particulars i empreses)

  L'alta es fa des de l'entitat financera. 

   

 • Soy una empresa y deseo darme de alta en METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  Si una persona jurídica disposa de certificat de signatura electrònica reconeguda (targetes d´Izenpe, Camerfirma), pot donar-se d´alta directament al web de METAPOSTA (www.metaposta.com). 

  També teniu la possibilitat de donar-vos d’alta a través de la banca en línia de les entitats col·laboradores (Bankoa / Laboral Kutxa).

  Per poder fer enviaments a través de METAPOSTA, és necessari contactar amb el 943 000 833 o metaposta@metaposta.com.

 • ¿Podré darme de baja en METAPOSTA cuando lo desee, o hay algún periodo de permanencia?

  Sí, us podreu donar de baixar quan ho desitgeu, atès que no hi ha període de permanència a METAPOSTA. Només en el cas que tingueu algun acord amb alguna de les entitats adscrites a METAPOSTA (remitents de documentació), haureu de revisar aquest punt amb aquesta entitat.

  En donar-se de baixa de METAPOSTA, s´esborraran tots els documents de la vostra bústia. Si desitgeu mantenir-los, haureu d´accedir al web de METAPOSTA i fer-ne una còpia al vostre ordinador personal.

 • Deseo darme de baja en METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  Per donar-se de baixa de METAPOSTA, heu de presentar a la seu de METAPOSTA la sol·licitud de revocació en què es recull la informació següent:

  • Identitat del titular/posseïdor de claus del compte.
  • Nom del sol·licitant de la baixa. Informació de contacte del sol·licitant de la baixa.

  La sol·licitud s´autenticarà d´acord amb els requisits establerts a la Declaració de pràctiques de comptes i serveis, i METAPOSTA procedirà a la seva baixa efectiva.

  La sol·licitud de baixa autenticada, així com la informació que justifica la revocació, és registrada i arxivada.

  En el cas que la revocació fos sol·licitada per una persona distinta del titular, METAPOSTA comunicarà al titular del compte la sol·licitud de baixa i la causa per la qual es porta a terme. METAPOSTA no podrà reactivar un compte prèviament donat de baixa.

  METAPOSTA, S.A.
  Parque Tecnológico de Álava
  Avda. Albert Einstein, 44 - Edif. E6 - Bajo
  Miñano Mayor - 01510 Vitoria-Gasteiz
  Fax: 945 00 84 36

 • ¿A quién va dirigido el Servicio de METAPOSTA?

  El servei de METAPOSTA va dirigit a qualsevol persona física o jurídica.

 • ¿Puede METAPOSTA ser contratado por menores de edad?

  Sí, sempre que estiguin en possessió d´un document d´identificació vàlid i siguin majors de 16 anys d´edat.

 • ¿Puede METAPOSTA ser contratado por personas extranjeras?

  Sí, sempre que estiguin en possessió d´una identificació vàlida en regla amb què demostrar la seva identitat.

 • ¿Cuál es el horario de atención de METAPOSTA?

  METAPOSTA, com que és un servei ofert per Internet, té una disponibilitat de 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. Si voleu fer gestions presencials o telefòniques, els horaris són els següents: dilluns a divendres de 9.00 a 19.00h. Horari estiu: de 9.00 a 15.00h.

   
 • ¿Podré enviar información legal a entidades públicas con METAPOSTA?

  Sí, sempre que l´entitat pública receptora de la documentació (administració pública, ajuntaments, etc.) admeti aquest mitjà com un mitjà vàlid per a la recepció de documents.

 • ¿Podré disponer de varias cuentas en METAPOSTA?

  No, cada persona física o jurídica només pot disposar d´un compte METAPOSTA.

 • ¿Podré imprimir mis documentos de METAPOSTA?

  Tots els missatges i documents de METAPOSTA es poden imprimir.

Preguntas de operativa

 • ¿Qué ocurrirá con los documentos de METAPOSTA en caso de fallecimiento del titular / clausura de la sociedad?

  En cas de defunció del titular, i després de presentar els hereus legals la documentació acreditativa d´aquesta defunció a la seu central de METAPOSTA, s´iniciarà el protocol definit de transferència de la bústia del difunt als hereus legals.

 • ¿Podré conectarme a METAPOSTA aunque no tenga certificado electrónico (DNIe, tarjeta IZENPE, CAMERFIRMA, etc.)?

  Sí, METAPOSTA contempla també com a instruments d´autenticació d´usuaris, les claus d´usuari i la contrasenya que us seran facilitades després de l´alta.

 • ¿Qué ocurrirá con mis documentos si dejo de ser cliente de la entidad adherida que los ha enviado?

  Els documents que ja han estat lliurats a la vostra bústia hi romandran a perpetuïtat o fins que els elimineu. Lògicament, a causa que deixeu de ser client de l´entitat, no se´n lliuraran de nous a la vostra bústia.

 • ¿Podré conectarme a METAPOSTA desde el extranjero?

  Sí, METAPOSTA és un servei web disponible des de qualsevol punt en què hi hagi accés a Internet.

 • ¿Qué tipo de documentos personales podré almacenar en METAPOSTA?

  No hi ha limitació de tipologia d´arxius susceptibles d´emmagatzemar-se a METAPOSTA. Podreu emmagatzemar qualsevol document personal que considereu important.

 • ¿Cuál es el límite de capacidad de almacenamiento de METAPOSTA?

  METAPOSTA disposarà d´emmagatzematge il·limitat per als documents enviats per les empreses adherides. Per als documents que incorpori l´usuari hi ha un límit de 1 GB gratis. És possible ampliar aquesta capacitat d'emmagatzematge. Més informació: metaposta@metaposta.com o 943 000 833.

  
   
 • ¿Durante cuánto tiempo permanecerán mis documentos almacenados en METAPOSTA?

  Els vostres documents a METAPOSTA no s´eliminaran mai. Romandran emmagatzemats a perpetuïtat per a la seva consulta i gestió.

 • ¿Puedo compartir mi buzón de METAPOSTA con otras personas?

  Atès l´alt grau de confidencialitat que té la documentació de la vostra bústia de METAPOSTA, es recomana que la bústia sigui d´ús personal i intransferible. Tanmateix, si teniu documentació que desitgeu compartir amb altres usuaris de METAPOSTA, hi ha la possibilitat de compartir documents amb els usuaris que designeu.

 • ¿Qué debo hacer si mis claves de acceso a METAPOSTA se pierden o caen en manos de otra persona?

  Pots regenerar les dades d’accés a la teva bústia, sempre que ho vulguis. Per fer-ho, és necessari que el compte de correu associat al teu compte de METAPOSTA estigui activa i hi tinguis accés. El procediment de regeneració de les dades d’accés es fa des del web www.metaposta.com.  Dins de l’apartat “Accés a la meva bústia”, fes clic sobre “Has oblidat la teva contrasenya” i segueix les instruccions que vagin apareixent.

  En cas que no tingui un compte de correu associat a la bústia de METAPOSTA o no tingui les dades d'accés, pot trucar al servei d'atenció telefònica de METAPOSTA (943 000 833) o acudir a alguna de les oficines de KZgunea.

 • ¿Tienen validez legal los documentos almacenados en METAPOSTA?

  Si, METAPOSTA compta amb valor probatori legal per a totes les entitats a les quals se´ls apliqui la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, la qual és de compliment obligatori per a les administracions públiques i per a totes les empreses privades que tinguin acceptada aquesta llei. Pel que fa als usuaris i entitats als quals se´ls apliqui la Llei 11/2007, tot allò que succeeix a METAPOSTA és vàlid legalment i es pot utilitzar com a referència o prova legal.

 • ¿Pueden perderse los documentos almacenados en METAPOSTA??

  METAPOSTA té establerta una forta política de seguretat i fa còpies de seguretat diàries dels documents dipositats. Tota aquesta infraestructura tecnològica garanteix la custòdia i accessibilitat dels documents.

 • ¿Necesito algún requerimiento de Hardware / Software / Infraestructura para acceder a METAPOSTA?

  METAPOSTA no té cap requeriment específic diferent del necessari per a una navegació normal per Internet. Naturalment, heu de disposar d´algun dispositiu per consultar Internet (ordinador personal, PDA, smartphone, etc.) i connexió a Internet disponible.

  A més a més, si voleu utilitzar certificats de signatura electrònica per iniciar la sessió a METAPOSTA o signar digitalment documents, heu d´estar en possessió dels certificats de signatura electrònica necessaris i d´un lector de targetes operatiu.

 • ¿Con qué navegadores y/o sistemas operativos se puede operar METAPOSTA?

  METAPOSTA està construïda amb un programari lliure; per tant, en principi, qualsevol navegador i/o sistema operatiu és vàlid per a l´ús de METAPOSTA.

  METAPOSTA garanteix l´operativitat amb els navegadors i sistemes operatius de més ampli ús entre la ciutadania, tal com s´indica a continuació.

  (1) Per a l´accés i ús, els navegadors web següents:

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Opera
  • Safari

  (2) Quant als sistemes operatius:

  • Windows (versió 7 o més)
  • Linux
  • Mac OS/X
  • Android-IOS.
 • Intento suscribirme a una entidad que no aparece entre las entidades adheridas. ¿Qué debo hacer?

  L´acció que sol·liciteu no és possible de moment. METAPOSTA només permet subscripcions a entitat adherides. Tanmateix, METAPOSTA està en conversacions amb les entitats del mercat més importants per incorporar-les-hi gradualment. Heu d´esperar que s´arribi a un acord amb l´entitat a la qual us voleu subscriure i, llavors, ja podreu fer la subscripció.

 • Deseo dar de baja mis suscripciones a empresas adheridas. ¿Qué debo hacer?

  Des del web de METAPOSTA, amb les vostres claus o certificat digital vàlid, podeu eliminar les subscripcions que tingueu actives.

Preguntas de empresas adheridas

 • Mi Banco / Empresa de Comunicaciones / Proveedor de Electricidad no figura entre las empresas adheridas a METAPOSTA. Aun así, ¿puedo darme de alta?

  Sí, qualsevol persona física o jurídica es podrà donar d´alta a METAPOSTA, sempre que tingui alguna identificació vàlida en regla. Des d´aquell moment, podreu emmagatzemar els documents personals rellevants que considereu oportú.

  A mesura que les entitats de les quals sou client s´incorporin a METAPOSTA, us hi podreu subscriure per tal que us enviïn la correspondència en format electrònic a la vostra bústia de METAPOSTA.

 • En la lista de empresas adheridas, no figuran todas con las que yo tengo contratos, ¿Puedo recibir las comunicaciones de estas también en METAPOSTA?

  METAPOSTA únicament rep correspondència de les empreses que hi estan adherides. Per als documents de les empreses que no hi estan adherides, teniu la possibilitat d´incorporar-los manualment a la bústia de METAPOSTA.

  La llista d´empreses adherides s´incrementarà gradualment quan entri en funcionament METAPOSTA; per tant, encara que una empresa de la qual sou client no hi aparegui actualment, en el futur hi podrà ser incorporada.

 • ¿Cuál es el mecanismo de adhesión de empresas? ¿Puedo solicitarlo yo, como cliente particular de una empresa no adherida?

  La incorporació d´una empresa a METAPOSTA es fa mitjançant acords comercials que els han de dur a terme la pròpia empresa i METAPOSTA. Per tant, seran els directius de METAPOSTA els que facin aquests acords per a la inclusió de noves empreses adherides.

Preguntas de coste y prestaciones del servicio

 • ¿Cuánto me costará este servicio si lo contrato?

  METAPOSTA és un servei gratuït per a les persones físiques i jurídiques que tenen bústia a METAPOSTA.

 • ¿En caso de pérdida de documentos, existe responsabilidad civil?

  Sí, sempre que la pèrdua dels documents sigui per causes atribuïbles a METAPOSTA i no a causa d´accions de tercers, catàstrofes naturals, atemptats terroristes, etc.

 • Al no ser necesario que la empresa adherida me envíe documentación impresa. ¿Supondrá algún ahorro para mí en forma de comisiones, gastos de envío...?

  Aquesta mena de preguntes les heu de formular a la vostra empresa adherida, perquè METAPOSTA no té cap control de les condicions contractuals que manteniu amb la vostra entitat o empresa adherida.

Preguntas técnicas

 • No me puedo conectar a METAPOSTA, ya que el sistema no reconoce mis claves. ¿Qué debo hacer?

  Puedes regenerar los datos de acceso a tu buzón, siempre que lo desees. Para ello, es necesario que la cuenta de correo asociada a tu cuenta de METAPOSTA esté activa y tengas acceso a la misma. El procedimiento de regeneración de los datos de acceso se realiza desde la web www.metaposta.com.  Dentro del apartado “Acceso a mi buzón”, clica sobre “Has olvidado tu contraseña” y sigue las instrucciones que vayan apareciendo.

   

 • He perdido u olvidado mis claves. ¿Qué debo hacer?

  Pots regenerar les dades d’accés a la teva bústia, sempre que ho vulguis. Per fer-ho, és necessari que el compte de correu associat al teu compte de METAPOSTA estigui activa i hi tinguis accés. El procediment de regeneració de les dades d’accés es fa des del web www.metaposta.com.  Dins de l’apartat “Accés a la meva bústia”, fes clic sobre “Has oblidat la teva contrasenya” i segueix les instruccions que vagin apareixent.

  En cas que no tingui un compte de correu associat a la bústia de METAPOSTA o no tingui les dades d'accés, pot trucar al servei d'atenció telefònica de METAPOSTA (943 000 833) o acudir a alguna de les oficines de KZgunea.

 • No he recibido mi PIN. ¿Qué debo hacer?

  Si has demanat un PIN i no t'arriba al teu dispositiu mòbil, comprova en primer lloc que el teu dispositiu o la teva companyia de telefonia mòbil no tingui restringit el servei de SMS o que, tot i tenint-lo activat, no el tingui per a alguns números.

  Si no hi ha cap restricció, contacta amb el nostre servei d'atenció a l'usuari (CAU), a través del telèfon (943 000833) o per correu electrònic (metaposta@metaposta.com).

 • Deseo modificar mis datos personales, ya que han cambiado o son erróneos. ¿Qué debo hacer?

  Des del web de la vostra bústia personal de METAPOSTA disposeu de l´opció de modificar qualsevol dada personal que considereu necessari.

 • Operando en la Web de METAPOSTA, me aparece un error no controlado de aplicación. ¿Qué debo hacer?

  Heu de trucar al telèfon d´atenció telefònica de METAPOSTA (943 000833) i comunicar la incidència. El servei tècnic de METAPOSTA resoldrà el problema al més aviat possible i us enviarà per correu electrònic la resolució de la incidència.

 • Me intento suscribir desde la Web METAPOSTA, a una entidad adherida de la que soy cliente, y METAPOSTA advierte que no consto como cliente. ¿Qué debo hacer?

  Us heu de posar en contacte amb l´entitat adherida, perquè les dades que consten a METAPOSTA són diferents de les dades que consten a l´entitat adherida. Un cop regularitzada la situació, ja us podreu subscriure a aquesta entitat.

 • Me he suscrito a una entidad adherida, y no aparecen documentos en mi buzón de METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  No heu de fer res. Els documents anteriors a la subscripció no s´envien a la bústia de METAPOSTA, només els documents generats a partir de la subscripció s´enviaran a la bústia. Per tant, a mesura que l´entitat adherida generi documentació vostra rebreu aquests documents a la vostra bústia de METAPOSTA.

 • Me he dado de baja de una entidad adherida, y siguen apareciendo documentos en mi buzón de METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  No heu de fer res. Els documents que veu rebre mentre estàveu subscrit a aquesta entitat continuen desats a la vostra bústia, però els podeu eliminar. Els documents que es generin a partir de la vostra baixa ja no s´enviaran a la vostra bústia i els rebreu pel canal que tingueu pactat amb aquesta entitat.

  Si continueu rebent nous documents després de la vostra baixa, heu de trucar al telèfon d´atenció telefònica de METAPOSTA i comunicar la incidència. També, cal que us poseu en contacte amb aquesta entitat per advertir-los que la vostra documentació ja no ha de ser enviada a la bústia de METAPOSTA, sinó que us l´han d´enviar pel canal que hàgiu seleccionat. Cal assenyalar que aquest procés de baixa d´un emissor pot tenir un petit retard entre la vostra sol·licitud i l´acceptació per part de l´empresa adherida.

Contacta amb nosaltres

T'atendrem de dilluns a divendres de 9 h a 19 h a través de qualsevol d'aquests canals:

Segueix-nos a:

CA Este sitio web utiliza archivos cookies proprios y de terceros para mejorar nuestros servicios y adaptar el sitio web a sus hábitos de navegación. Si continúa navegando se entenderá que acepta su uso. Más información sobre el uso de cookies.

Accepto