Menú

FAQ - Preguntes freqüents

Preguntas Frecuentes

 • ¿Qué es METAPOSTA?

  METAPOSTA és un servei de caixa forta a Internet on es poden rebre i custodiar documents d’interès.

  METAPOSTA està pensat tant per a ciutadans com per a organitzacions; aquestes últimes poden, a part de rebre i custodiar els seus documents, fer enviaments segurs de documents com contractes, diplomes, factures, nòmines... i fer la firma de contractes.

  El fonament principal del sistema és l'emmagatzemament segur i perenne dels documents als quals la ciutadania i les empreses atorguen un alt valor i que, en conseqüència, vulguin emmagatzemar en un espai personal electrònic. Quan aquests documents estan, a més, signats electrònicament, METAPOSTA s’encarrega de custodiar-los perquè no perdin el seu valor legal.

  A més de rebre, aquesta caixa forta permet carregar documents des de l’ordinador o des del mòbil a través de l’app.

 • Deseo darme de alta en METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  Pots donar-te d'alta a METAPOSTA de qualsevol de les tres maneres següents:

  (1) Certificat digital

  Per donar-te d'alta amb certificat digital, prem el botó (a la part superior dreta) Accés a la meva bústia, i dins d'aquest apartat, tria Amb certificat digital. Els certificats de signatura electrònica reconeguda a METAPOSTA són:

  - DNI electrònic.

  - Certificats d'IZENPE.

  - Certificats de CAMERFIRMA.

  - Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CERES).

  - Certificats corporatius d'Osakidetza i la Universitat Pública Basca (UPV).

  - Certificats de l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia (ACA)

  (2) Alta presencial (KZgunea)

  Pots registrar-te a METAPOSTA anant a qualsevol centre KZgunea, amb el DNI o NIE en vigor (sense necessitat de certificat digital).

  (3) Banca en línia

  Només cal que estiguis registrat com a usuari a la banca en línia de qualsevol de les entitats col·laboradores:

  - Bankoa (particulars i empreses).

  - Kutxabank (només particulars).

  - Laboral Kutxa (particulars i empreses)

  L'alta es fa des de l'entitat financera. 

   

 • IT TXARTELA: ¿Cómo recupero mis certificados IT TXARTELA obtenidos antes de darme de alta en el buzón de METAPOSTA?

  Una vez has creado tu buzón digital de METAPOSTA y lo has suscrito al emisor “Tecnalia – IT TXARTELA”, en un plazo de 24/48 horas deberás recibir todos los certificados obtenidos antes de la fecha de dicha suscripción.  

  De no ser así, contacta con nuestro CAU (Centro de Atención al Usuario)

  https://www.metaposta.com/es/contacto

 • ¿Podré disponer de varios buzones en METAPOSTA?

  No, cada persona física o jurídica només pot disposar d´un compte METAPOSTA.

 • Buzón METAPOSTA vs Buzón METABOX

  1- Buzón METAPOSTA:

  1.a- Lo generas directamente con METAPOSTA bien a través de nuestra web o de los centros KZgunea.

  1.b- Te permite suscribirte tú a los Emisores que estén activos y con los que tengas relación alguna (entidad financiera, suministros...).

  1.c- Te permite almacenar tu propia documentación hasta 1GB.

  2- Buzón METABOX:

  2.a- Lo genera la empresa/organización con la que tengas una relación contractual (empleado, asociado...)

  2.b- Permite que esa empresa/organización pueda entregarte documentación digital en tu nuevo buzón o recoger tu firma digital, desde un dispositivo móvil, en alguno de esos documentos.

  2.c- Sólo puedes recibir documentación, inicialmente del Emisor que ha creado tu buzón Metabox, posteriormente de otros Emisores con los que puedas tener alguna relación contractual y te suscriban.

  2.d- No te permite subir tu propia documentación.

  2.e- Puedes convertir tu Buzón METABOX en METAPOSTA desde el propio buzón.

 • ¿Puede METAPOSTA ser contratado por menores de edad?

  Sí, sempre que estiguin en possessió d´un document d´identificació vàlid i siguin majors de 16 anys d´edat.

 • ¿Puede METAPOSTA ser contratado por personas extranjeras?

  Sí, sempre que estiguin en possessió d´una identificació vàlida en regla amb què demostrar la seva identitat.

 • NIE-DNI: cambiar mi buzón NIE a buzón DNI

  Si ya tienes un buzón de METAPOSTA asociado a un NIE y has obtenido el DNI y quieres asociar tu buzón al nuevo DNI, ten en cuenta estos pasos:

  1- Debes ponerte en contacto con el CAU para realizar este trámite pues sólo a través suyo podrás realizarlo:

  https://www.metaposta.com/es/contacto

  2- El objetivo es que cada usuario tenga un solo buzón de METAPOSTA donde almacene toda su documentación importante.

  3- Primero descarga toda la documentación que tengas en tu buzón asociado al NIE para que luego puedas subirla al buzón asociado al DNI.

  4- Emisores: será necesario volver a suscribir el buzón asociado al DNI a los Emisores que ya estaba suscrito el buzón asociado al NIE.

  5- Buzón METAPOSTA vs Buzón METABOX: en ambos casos, el proceso es distinto (ver la FAQ's Buzón METAPOSTA vs Buzón METABOX).

 • ¿Puedo modificar la configuración inicial de mi buzón digital?

  Sí, desde “Configurar mi cuenta” puedo añadir, borrar, modificar mis datos personales e incluso cambiar la contraseña.

 • ¿Cuál es el límite de capacidad de almacenamiento de METAPOSTA?

  METAPOSTA disposarà d´emmagatzematge il·limitat per als documents enviats per les empreses adherides. Per als documents que incorpori l´usuari hi ha un límit de 1 GB gratis. És possible ampliar aquesta capacitat d'emmagatzematge. Més informació: metaposta@metaposta.com o 943 000 833.

  
   
 • ¿Tienen validez legal los documentos almacenados en METAPOSTA?

  Si, METAPOSTA compta amb valor probatori legal per a totes les entitats a les quals se´ls apliqui la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, la qual és de compliment obligatori per a les administracions públiques i per a totes les empreses privades que tinguin acceptada aquesta llei. Pel que fa als usuaris i entitats als quals se´ls apliqui la Llei 11/2007, tot allò que succeeix a METAPOSTA és vàlid legalment i es pot utilitzar com a referència o prova legal.

 • ¿Puedo compartir mi buzón de METAPOSTA con otras personas?

  Atès l´alt grau de confidencialitat que té la documentació de la vostra bústia de METAPOSTA, es recomana que la bústia sigui d´ús personal i intransferible. Tanmateix, si teniu documentació que desitgeu compartir amb altres usuaris de METAPOSTA, hi ha la possibilitat de compartir documents amb els usuaris que designeu.

 • App: ¿cuál es la funcionalidad del botón "validar" de la App al acceder al documento?

  El botón "Validar" verifica la validez de las firmas que se han utilizado en el documento, a través de Izenpe.

  Es como cuando en el buzón web, accedes a la pestaña "Lista de Firmas".

 • ¿Cuánto me costará este servicio?

  METAPOSTA és un servei gratuït per a les persones físiques i jurídiques que tenen bústia a METAPOSTA.

 • CONTRASEÑA: ¿qué debo hacer para regenerar mis claves de acceso a Metaposta?

  Pots regenerar les dades d’accés a la teva bústia, sempre que ho vulguis. Per fer-ho, és necessari que el compte de correu associat al teu compte de METAPOSTA estigui activa i hi tinguis accés. El procediment de regeneració de les dades d’accés es fa des del web www.metaposta.com.  Dins de l’apartat “Accés a la meva bústia”, fes clic sobre “Has oblidat la teva contrasenya” i segueix les instruccions que vagin apareixent.

  En cas que no tingui un compte de correu associat a la bústia de METAPOSTA o no tingui les dades d'accés, pot trucar al servei d'atenció telefònica de METAPOSTA (943 000 833) o acudir a alguna de les oficines de KZgunea.

 • CONTRASEÑA: quiero recuperar la contraseña y me dice que no tengo e_Mail asociado

  Por favor, ponte en contacto con el CAU:

  https://www.metaposta.com/es/contacto

 • CONTRASEÑA: he solicitado el e_Mail para regenerar mi contraseña y no me llega

  Comprueba que no te ha llegado a tu carpeta de SPAM o correo no deseado.

  Comprueba que la dirección de correo asociada a tu buzón es correcta.

  Y si no está en SPAM y/o es correcta la dirección de e_Mail, contacta con el CAU:

  https://www.metaposta.com/es/contacto

 • ¿Durante cuánto tiempo permanecerán mis documentos almacenados en METAPOSTA?

  Els vostres documents a METAPOSTA no s´eliminaran mai. Romandran emmagatzemats a perpetuïtat per a la seva consulta i gestió.

 • EMISORES: ¿cómo me suscribo a nuevos Emisores?

  Desde la opción “Emisores” de mi buzón puedo conocer los emisores a los que ya estoy suscrito, buscar emisores y suscribirme a ellos para poder recibir sus documentos.

 • EMISORES: ¿qué Emisores están activos?

  Estas son las entidades de las que podrás recibir de forma fácil y segura las facturas y comunicaciones.

  https://www.metaposta.com/es/emisores

 • EMISORES: ¿qué ocurrirá con mis documentos si dejo de ser cliente de un Emisor?

  Els documents que ja han estat lliurats a la vostra bústia hi romandran a perpetuïtat o fins que els elimineu. Lògicament, a causa que deixeu de ser client de l´entitat, no se´n lliuraran de nous a la vostra bústia.

 • Soy una empresa y deseo darme de alta en METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  Si una persona jurídica disposa de certificat de signatura electrònica reconeguda (targetes d´Izenpe, Camerfirma), pot donar-se d´alta directament al web de METAPOSTA (www.metaposta.com). 

  També teniu la possibilitat de donar-vos d’alta a través de la banca en línia de les entitats col·laboradores (Bankoa / Laboral Kutxa).

  Per poder fer enviaments a través de METAPOSTA, és necessari contactar amb el 943 000 833 o metaposta@metaposta.com.

 • FIRMA: he recibido un mensaje que me dice que tengo un documento para firmar y no sé cómo hacerlo

  Deberás clicar en el enlace que viene en el SMS/e_Mail que hayas recibido e identificarte con el mismo usuario y contraseña que utilizas para acceder a tu buzón de METAPOSTA. Si no recuerdas alguno de estos datos, ponte en contacto con el CAU:

  https://www.metaposta.com/es/contacto

  Accederás a un espacio de "portafirmas" llamado METAFIRMA. Una vez dentro, el procedimiento de firma varía, según se vaya a recoger una firma avanzada o una básica.

  Para conocer cómo proceder en ambos casos, pincha en los vídeo-tutoriales de firma básica y avanzada que te ofrecemos en esta página de nuestra web:

  https://www.metaposta.com/es/firma-de-documentos

 • ¿Podré darme de baja en METAPOSTA cuando lo desee, o hay algún periodo de permanencia?

  Sí, us podreu donar de baixar quan ho desitgeu, atès que no hi ha període de permanència a METAPOSTA. Només en el cas que tingueu algun acord amb alguna de les entitats adscrites a METAPOSTA (remitents de documentació), haureu de revisar aquest punt amb aquesta entitat.

  En donar-se de baixa de METAPOSTA, s´esborraran tots els documents de la vostra bústia. Si desitgeu mantenir-los, haureu d´accedir al web de METAPOSTA i fer-ne una còpia al vostre ordinador personal.

 • Deseo darme de baja en METAPOSTA. ¿Qué debo hacer?

  Per donar-se de baixa de METAPOSTA, heu de presentar a la seu de METAPOSTA la sol·licitud de revocació en què es recull la informació següent:

  • Identitat del titular/posseïdor de claus del compte.
  • Nom del sol·licitant de la baixa. Informació de contacte del sol·licitant de la baixa.

  La sol·licitud s´autenticarà d´acord amb els requisits establerts a la Declaració de pràctiques de comptes i serveis, i METAPOSTA procedirà a la seva baixa efectiva.

  La sol·licitud de baixa autenticada, així com la informació que justifica la revocació, és registrada i arxivada.

  En el cas que la revocació fos sol·licitada per una persona distinta del titular, METAPOSTA comunicarà al titular del compte la sol·licitud de baixa i la causa per la qual es porta a terme. METAPOSTA no podrà reactivar un compte prèviament donat de baixa.

  METAPOSTA, S.A.
  Parque Tecnológico de Álava
  Avda. Albert Einstein, 44 - Edif. E6 - Bajo
  Miñano Mayor - 01510 Vitoria-Gasteiz
  Fax: 945 00 84 36

 • Y si no he resuelto mi duda en este apartado de FAQ, ¿cómo puedo resolverla?

  Llamando o escribiendo al Centro de Atención al Usuario (CAU) de METAPOSTA. Días laborables de 9 a 19h. Más información sobre el CAU.

   

Contacta amb nosaltres

T'atendrem de dilluns a divendres de 9 h a 19 h a través de qualsevol d'aquests canals:

Segueix-nos a:

CA Este sitio web utiliza archivos cookies proprios y de terceros para mejorar nuestros servicios y adaptar el sitio web a sus hábitos de navegación. Si continúa navegando se entenderá que acepta su uso. Más información sobre el uso de cookies.

Accepto