Quen xestiona METAPOSTA?

Quen xestiona METAPOSTA?

O sistema METAPOSTA está xestionado por METAPOSTA, S. A., inscrita no Rexistro Mercantil de Álava: Tomo 1464, Folio 203, Folla VI-14989, inscrición 1.ªCIF A-01473289, participada polos seguintes accionistas:

  • Fondo Ezten (Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S. A.) cun 30 %
  • EJIE (sociedade pública de informática do goberno vasco), cun 17,5 %
  • Cámara de Comercio de Bilbao (Biscaia), cun 15,10 %
  • Cámara de Comercio de Guipúscoa, cun 9,90 %
  • Cámara de Comercio de Álava, cun 5 %
  • Corporación Tecnalia, cun 7,5 %
  • Mondragón Inversiones, con un 7,5%
  • Grupo Gureak (Gupost), cun 7,5 %

A aplicación METAPOSTA está xestionada pola sociedade mercantil METAPOSTA, S. A.

METAPOSTA está albergada nos sistemas informáticos do goberno vasco, como un lugar neutro onde a cidadanía poida conservar os seus documentos con toda confianza. Estas infraestruturas están xestionadas por EJIE, sociedade informática do goberno vasco.