Identidade corporativa

Identidade corporativa

Sobre a orixe da denominación «METAPOSTA»

Desde que se puxo en marcha o proxecto dunha caixa forte en Internet, buscouse para a súa denominación un concepto que puidese ter significado en éuscaro, castelán, catalán, galego e inglés. De tales esforzos, a marca «METAPOSTA» nace por combinación de dous termos de diferente orixe con presenza con distintos significados en linguas que van do grego ao éuscaro, pasando por todo o tronco indoeuropeo.

En éuscaro «meta» é unha morea de palla situada, habitualmente, nos pradairos ou nas proximidades dos caseríos. Trátase dun termo «meta» cunha connotación extraordinariamente positiva, vinculada á provisión ou á preparación do futuro. Pero tamén se trata dun prefixo de orixe grega que significa «máis alá» e que se incorpora en palabras como metafísica, metáfora ou metamorfose.

«Posta» é unha palabra que procede do italiano. En castelán fai referencia «ao conxunto de cabalerías previdas nos camiños a distancia de dúas ou tres leguas para que os correos vaian con toda dilixencia dunha parte a outra». Da súa función vinculada ao transporte de correo nace o concepto «servizo postal», concepto ese moi vinculado aos propósitos do sistema METAPOSTA.

Metaposta confórmase ademais coma un neoloxismo que ten as súas correspondencias moi semellantes nas principais linguas europeas:

  • En francés debería ser «MetaPoste».
  • En inglés a denominación correcta podería ser «MetaPost».
  • En alemán sería «MetaPost».
  • En danés sería, igualmente, «MetaPost». (De aí que os técnicos de eBoks entendesen tan facilmente a denominación).
  • E, finalmente, en italiano sería... «MetaPosta».

Logotipo METAPOSTA: