Axuda

Axuda

Aspectos importantes que ter en conta ao entrar na aplicación METAPOSTA:

 

 • Botón Atrás do navegador (a frecha situada na parte superior esquerda do menú do navegador).

Sempre que se prema o botón atrás do navegador, levaranos á pantalla inicial do contrasinal; isto significa que saímos da aplicación. Para moverse pola aplicación cómpre empregar os menús da aplicación. Por exemplo, se estou vendo calquera documento recibido ou realizando algunha outra acción en METAPOSTA e quero volver á lista de documentos recibidos da miña caixa do correo, debo volver premendo en «Caixa de entrada» na columna da esquerda.

 • Drag&Drop (Seleccionar e arrastrar).

Utilízase para organizar os documentos. A aplicación METAPOSTA permite a opción de seleccionar co rato e arrastrar os documentos, para organizalos en cartafoles facilmente sen ter que recorrer ao botón dereito do rato. Por exemplo, se quero gardar unha factura nun cartafol (o cal estará creado anteriormente no separador «cartafoles» da columna esquerda), selecciono o devandito documento e, sen soltalo, arrastrareino ata o cartafol elixido.

 • Etiquetas.

As etiquetas serven para clasificar os documentos segundo unha orde ou preferencia persoal; así, unha vez etiquetado un documento, pódense ver de forma rápida as distintas agrupacións. Por exemplo, podo pór a etiqueta Facturas a todas as facturas recibidas dos meus provedores (luz, gas, teléfono...).

 • Adobe Acrobat Pdf - Documentos Pdf.

Ao abrir un documento pdf na aplicación METAPOSTA, este visualízase dentro da ventá dereita, deixando o menú da aplicación á esquerda e abrindo o menú do Adobe Acrobat Pdf na parte superior do documento. Estes dous menús non deben confundirse. Por exemplo, se se quere gardar ou mover o documento a algún cartafol concreto da aplicación METAPOSTA, non se pode utilizar a opción de gardar do menú superior do Adobe Acrobat Pdf.

 • Personalizar a miña conta: Regras/Avisos
  •  Regras.. O/A usuario/a poderá configurar e xestionar un número ilimitado de regras en que lle indicará ao sistema como arquivar automaticamente determinados documentos que lle cheguen á súa caixa do correo. Dous tipos de regras:
   • Regras de arquivado: este tipo de regra indicará o cartafol en que autoarquivar determinados documentos. Estes seleccionaranse filtrando por emisor e tipo de documento.
   • Outras regras: este tipo de regra indicará ao sistema a(s) etiqueta(s) que se aplicarán automaticamente ou o(s) usuario(s) que se compartirán automaticamente no momento que se reciban os documentos na caixa de entrada. Antes de aplicar a regra, os documentos poderanse seleccionar filtrados por emisor, tipo de documento, nome de documento, se é un documento legal ou se é un documento asinado.
  • Avisos. O usuario poderá configurar e xestionar un número ilimitado de avisos en que indicará ao sistema que lle envíen vía correo electrónico unha notificación á chegada dun determinado documento. Os documentos serán seleccionados filtrados por emisor e tipo de documento.
 • Manual de utilización.

Para profundar más no manexo da aplicación, é posible consultar o manual de uso de METAPOSTA.

Manual de uso