Qui gestiona METAPOSTA?

Qui gestiona METAPOSTA?

El sistema METAPOSTA està gestionat per METAPOSTA, SA, inscrita al Registre Mercantil d´Àlaba, tom 1464, foli 203, full VI-14989, inscripció 1a, CIF A-01473289, participada pels accionistes següents:

  • Fondo Ezten (Gestión Capital Riesgo del País Vasco, SA) amb un 30%
  • EJIE (Sociedad Pública de Informática del Gobierno Vasco), amb un 17,5%
  • Càmera de Comerç de Bilbao (Biscaia), amb un 15,10%
  • Càmera de Comerç de Guipúscoa, amb un 9,90%
  • Càmera de Comerç d´Àlaba, amb un 5%
  • Tecnalia Research & Innovation, amb un 7,5%
  • Mondragón Inversiones, amb un 7,5%
  • Grupo Gureak (Gupost), amb un 7,5%

L´aplicació METAPOSTA està gestionada per la societat mercantil METAPOSTA, SA.

METAPOSTA s´allotja als sistemes informàtics del Govern basc, com un lloc neutre en què la ciutadania pot conservar els seus documents amb tota confiança. Aquestes infraestructures estan gestionades per EJIE, Sociedad Informática del Gobierno Vasco.