Amvisa envia les seves factures a través de METAPOSTA

Amvisa envia les seves factures a través de METAPOSTA

02/Aug/2011

Mon, 02/12/2018
02 de agost, 2011

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA), ja envia les seves factures a través de METAPOSTA, després que a finals del mes de juny concloguessin les tasques d'integració entre els sistemes informàtics d'ambdues empreses. A partir d'ara, els propietaris dels gairebé 117.000 comptadors que gestiona aquesta empresa privada municipal podran rebre els seus rebuts trimestrals a les seves bústies personals de METAPOSTA.

Amvisa té com a objectiu la prestació del servei públic del cicle integral de les aigües a la ciutat de Vitòria i localitats contigües. Aquesta societat municipal fa tasques que van des del proveïment (que comprèn captació, emmagatzematge, potabilització i distribució d'aigua potable) fins al sanejament pel que fa a la recollida i transport a través del clavegueram i la depuració i reutilització de les aigües residuals. En tot aquest cicle, Amvisa ha estat treballant aquests darrers anys, i des de la defensa del medi ambient, en la conscienciació a la ciutadania per evitar el malbaratament d'aigua, o en el manteniment d'una xarxa sense avaries. D'aquesta manera, s'ha passat d'un consum de 490 litres per habitant l'any 1980 a la meitat l'any 2010.

L'enviament de la factura a través de METAPOSTA s'incorpora a aquesta política de defensa del medi ambient que caracteritza a Amvisa. El cost estimat de l'enviament de les quatre factures anuals als seus 117.000 clients supera els 200.000 euros i suposa un consum de 5,6 tones de paper. Si Amvisa enviés totes les seves factures a través de METAPOSTA, aquesta societat s'estalviaria 160.000 euros l'any, més del 80% dels costos actuals.

Properament, dos grans consorcis d'aigües bascos més, el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao y Aguas de Txingudi, també enviaran les seves factures a través de METAPOSTA.