ESPAI SEGUR PER ALS TEUS DOCUMENTS

ESPAI SEGUR PER ALS TEUS DOCUMENTS

Les persones usuàries de METAPOSTA disposen de 1GB d'espai per pujar a la seva caixa forta els documents que necessitin guardar de forma segura i sempre a mà.

ALGUNS EXEMPLES DE TIPUS DE DOCUMENTS QUE PODEM GUARDAR EN LA CAIXA FORTA METAPOSTA

CAIXA FORTA DE LES PERSONES VIATGERES

Podem guardar a METAPOSTA de manera segura DNI, passaport, assegurances mèdiques, còpies de bitllets, contractes i tots aquests documents que, en cas de robatori o pèrdua de la documentació original a l'estranger, agilitin els procediments de renovació davant consolats i ambaixades.

 

PÒLISSES I GARANTIES SEMPRE A EXCEPTE

Una còpia a temps a METAPOSTA del tiquet de compra o factura pot salvar-nos, en moltes ocasions, de perdre el dret a garantia per haver extraviat aquest document original o haver-se deteriorat. Digitalitza i puja els tiquets de compra a METAPOSTA per tenir la seguretat de disposar-ne en el moment que siguin necessaris.

 

REGISTRE DE CONTRASENYES

METAPOSTA t'ofereix un lloc segur i totalment confidencial on pots registrar totes les teves contrasenyes per no perdre-mai.

 

  • Quins documents ocupen espai?
    Aquells que vam pujar a METAPOSTA.
  • Quins documents no ocupen espai?
    Els documents que ens envien els emissors no ocupen cap espai.
  • Quere obter máis espazo de almacenamento?
    Contactar METAPOSTA (943000833 ou metaposta@metaposta.com).