Identitat corporativa

Identitat corporativa

Sobre l´origen de la denominació “METAPOSTA”

Des que es va iniciar el projecte d´una caixa forta a Internet, es va cercar per a la seva denominació un concepte que pogués tenir significat en basc, castellà, català, gallec i anglès. Així, neix la marca METAPOSTA per combinació de dos termes d´origen diferent amb presència amb significats diferents en llengües que van del grec al basc, passant per tota la família indoeuropea.

En basc, “meta” és un munt de palla ubicat, habitualment, als prats o a prop dels masos (caseríos). és un terme amb una connotació molt positiva, vinculada a la provisió o a la preparació del futur. I també és un prefix d´origen grec que significa “més enllà”, present en paraules com metafísica, metafase, metempíric.

“Posta”, és una paraula que prové de l´italià; en castellà es refereix al conjunt de cavalleries que s´apostaven als camins a distància de dos o tres llegües perquè els correus poguessin ser renovats. D´aquest ús vinculat al transport de correu neix el concepte “servei postal”, concepte molt vinculat a les finalitats del sistema METAPOSTA.

A més, METAPOSTA es forma com un neologisme que té correspondències molt similars en les principals llengües europees:

  • En francès seria “MetaPoste”.
  • En anglès la denominació correcta podria ser “MetaPost”.
  • En alemany, “MetaPost”.
  • En danès també seria “MetaPost”. (segurament per això els tècnics d´e-Boks van entendre tan fàcilment la denominació).
  • I, finalment, en italià seria “MetaPosta”.

Logotip METAPOSTA: