FAQ

FAQ

 

Preguntes d´àmbit general

 • Què és METAPOSTA?

  METAPOSTA és un projecte inclòs al Pla Euskadi en la Societat de la Informació. METAPOSTA persegueix desenvolupar una “caixa forta electrònica postal a Internet” en la qual s´emmagatzemin documents d´interès personal.

  El fonament principal del sistema és l´emmagatzematge segur i perenne dels documents als quals la ciutadania i les empreses atorguen un alt valor i que, en conseqüència, desitgen emmagatzemar en un espai personal electrònic.

  METAPOSTA serà, per tant, un consolidador del correu postal clàssic, per la qual cosa assumeix al món electrònic el mateix paper que una bústia de correu tradicional. Els documents que la ciutadania rebrà mitjançant aquest nou sistema són una bona part dels que es reben en una bústia física: factures, extractes bancaris, justificants, pòlisses, contractes, citacions, notificacions, nòmines, etc., sempre de manera gratuïta, com el correu tradicional.

  Complementàriament, METAPOSTA oferirà prestacions de pujada de documents des de l´ordinador de l´usuari per a l´emmagatzematge digital segur.

  METAPOSTA és un projecte influït per nombrosos projectes similars que es desenvolupen a diversos països.

 • Quins avantatges ofereix METAPOSTA respecte d´altres serveis de correu electrònic?

  METAPOSTA ofereix múltiples avantatges respecte d´un correu electrònic tradicional. Entre aquest cal destacar-ne els següents:

  • Gratuïtat del serveis per als usuaris.
  • Compta amb valor probatori legal.
  • Funcionament garantit per sistemes informàtics públics
  • No s´accepta cap explotació comercial.
  • Permet accés 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet.
  • Possibilita l´emmagatzematge segur sense interrupció de documents importants pujats per l´usuari.
 • És METAPOSTA un correu electrònic?

  No, l´objecte de METAPOSTA no és servir de correu electrònic per als usuaris; més aviat és una caixa forta electrònica i una bústia de correu postal electrònic.

  A través de METAPOSTA, el titular rep únicament missatges i documents de les entitats que ell mateix escull. METAPOSTA no ofereix al titular la possibilitat de remetre missatges a terceres persones, només permet l´accés a documents acordats prèviament amb les entitats col·laborades de METAPOSTA acceptades pel titular.

  Tal com passa al correu tradicional, podreu compartir els documents rebuts, o penjats, amb altres usuaris de METAPOSTA, però no podreu fer enviaments.

  D´altra banda, el titular rep un codi d´accés a una aplicació d´Internet accessible a través de l´adreça www.metaposta.com i no una adreça de correu electrònic.

 • Hi ha publicitat o correu brossa a METAPOSTA?

  No, l´única publicitat que rebreu a la vostra bústia de METAPOSTA serà la que us puguin enviar les empreses a les quals estigueu adherit, i sempre associada a algun document administratiu o comercial, mai de manera independent.

  Com que METAPOSTA no és un correu electrònic tradicional (e-mail), el correu brossa no és possible.

 • Seran les meves dades de METAPOSTA objecte d´estudi?

  No, METAPOSTA es compromet a no fer cap tractament de dades amb la finalitat de determinar indicis de comportament, com també a no divulgar qualsevol informació a tercers.

 • Desitjo donar-me d´alta a METAPOSTA; què he de fer?

  Per donar-se d´alta a METAPOSTA teniu diverses possibilitats:

  • Amb certificat de signatura electrònica segura (targetes d´Izenpe, e-DNI, Camerfirma, el conjunt dels certificats homologats pel Ministeri de la Presidència), directament des del web de METAPOSTA (www.metaposta.com).
  • Presencialment a les oficines de KZgunea, amb el DNI. La recollida de dades mitjançant una pàgina web de METAPOSTA i la signatura manual d´un contracte possibilitarà l´obtenció de les dues claus necessàries per generar l´alta del nou usuari (una remesa per correu postal en paper i l´altra per mitjà d´un missatge SMS).
  • En línia a través de llocs web (banca en línia, renda en línia, sistema de factura electrònica, etc.). En aquest cas, cal que l´usuari tingui accés a aquests llocs web de titularitat segura de l´emissor per mitjà de l´autenticació fefaent (claus d´accés, signatura digital, etc.). Posteriorment, s´ha d´acceptar l´autorització de cessió de dades, concedida pel client, d´acord amb el procediment i protocol acordats amb METAPOSTA.

   El procediment continua amb l´emissió de dues claus:

   • Una mostrada directament a la pantalla de l´ordinador.
   • Una altra mitjançant un missatge SMS al telèfon del nou usuari.

  En tots els casos, l´activació del compte del nou usuari a METAPOSTA requereix l´accés al lloc web de METAPOSTA (www.metaposta.com) i la inserció de les dues claus esmentades al menú d´accés a l´aplicació.

 • Sóc una empresa i desitjo donar-me d´alta a METAPOSTA; què he de fer?

  Si una persona jurídica disposa de certificat de signatura electrònica reconeguda (targetes d´Izenpe, e-DNI, Camerfirma, el conjunt dels certificats homologats pel Ministeri de la Presidència), pot donar-se d´alta directament al web de METAPOSTA (www.metaposta.com). Això activa el conjunt dels serveis del sistema.

  També teniu la possibilitat de donar-vos d’alta a través de la banca en línia de les entitats col·laboradores.

 • Desitjo donar-me de baixa de METAPOSTA; què he de fer?

  Per donar-se de baixa de METAPOSTA, heu de presentar a la seu de METAPOSTA la sol·licitud de revocació en què es recull la informació següent:

  • Identitat del titular/posseïdor de claus del compte.
  • Raó detallada per a la sol·licitud de la baixa.
  • Nom del sol·licitant de la baixa. Informació de contacte del sol·licitant de la baixa.

  La sol·licitud s´autenticarà d´acord amb els requisits establerts a la Declaració de pràctiques de comptes i serveis, i METAPOSTA procedirà a la seva baixa efectiva.

  La sol·licitud de baixa autenticada, així com la informació que justifica la revocació, és registrada i arxivada.

  En el cas que la revocació fos sol·licitada per una persona distinta del titular, METAPOSTA comunicarà al titular del compte la sol·licitud de baixa i la causa per la qual es porta a terme. METAPOSTA no podrà reactivar un compte prèviament donat de baixa.

  METAPOSTA, S.A.
  Parque Tecnológico de Álava
  Avda. Albert Einstein, 44 - Edif. E6 - Bajo
  Miñano Mayor - 01510 Vitoria-Gasteiz
  Fax: 945 00 84 36

 • A qui va dirigit el servei de METAPOSTA?

  El servei de METAPOSTA va dirigit a qualsevol persona física o jurídica que resideixi dins del territori de l´Estat.

 • No resideixo a Euskadi. Tot i així, puc donar-me d´alta a METAPOSTA?

  Sí, qualsevol persona física o jurídica que resideixi dins del territori de l´Estat pot donar-se d´alta a METAPOSTA a través de la banca en línia de les entitats col·laboradores, directament al web de METAPOSTA amb certificat de signatura electrònica reconeguda o acudint a qualsevol dels centres KZgunea que col·laboren amb METAPOSTA.

 • Pot METAPOSTA ser contractat per menors d´edat?

  Sí, sempre que estiguin en possessió d´un document d´identificació vàlid i siguin majors de 16 anys d´edat.

 • Pot METAPOSTA ser contractat per persones estrangeres?

  Sí, sempre que estiguin en possessió d´una identificació vàlida en regla amb què demostrar la seva identitat.

 • Podré donar-ne de baixa de METAPOSTA quan ho desitgi o hi ha algun període de permanència?

  Sí, us podreu donar de baixar quan ho desitgeu, atès que no hi ha període de permanència a METAPOSTA. Només en el cas que tingueu algun acord amb alguna de les entitats adscrites a METAPOSTA (remitents de documentació), haureu de revisar aquest punt amb aquesta entitat.

  En donar-se de baixa de METAPOSTA, s´esborraran tots els documents de la vostra bústia. Si desitgeu mantenir-los, haureu d´accedir al web de METAPOSTA i fer-ne una còpia al vostre ordinador personal.

 • Quin és l´horari d´atenció de METAPOSTA?

  METAPOSTA, com que és un servei ofert per Internet, té una disponibilitat de 24x7 (24 hores al dia, els 7 dies de la setmana). Si voleu fer gestions presencials o telefòniques, els horaris són els següents:

  • Horari d´atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00.
  • Horari d´atenció presencial als centres KZgunea: de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00, i els divendres de 8.00 a 15.00.
  • Horari oficial de qualsevol empresa adherida de la qual sigueu client.
 • Podré enviar informació legal a entitats públiques amb METAPOSTA?

  Sí, sempre que l´entitat pública receptora de la documentació (administració pública, ajuntaments, etc.) admeti aquest mitjà com un mitjà vàlid per a la recepció de documents.

 • Podré disposar de més d´un compte a METAPOSTA?

  No, cada persona física o jurídica només pot disposar d´un compte METAPOSTA.

 • Podré imprimir els meus documents de METAPOSTA?

  Tots els missatges i documents de METAPOSTA es poden imprimir a través d´una impressora local. A més a més, si necessiteu altres còpies, us podeu posar en contacte amb l´emissor dels documents (empreses adherides que han fet l´enviament a la vostra bústia de METAPOSTA) i sol·licitar-ne un duplicat.

Preguntes d´operativa

 • Què passarà amb els documents de METAPOSTA en cas de defunció del titular / clausura de la societat?

  En cas de defunció del titular, i després de presentar els hereus legals la documentació acreditativa d´aquesta defunció a la seu central de METAPOSTA, s´iniciarà el protocol definit de transferència de la bústia del difunt als hereus legals.

 • Puc tenir contractat METAPOSTA sense estar subscrit a cap empresa adherida?

  L´objecte de METAPOSTA és ser tant una bústia electrònica com una caixa forta electrònica en la qual l´usuari pugui desar els documents que consideri rellevants. Per tant, encara que no sigueu client de cap empresa adherida, podreu contractar METAPOSTA a través de qualsevol centre KZgunea.

  Des d´aquest moment, podreu emmagatzemar a la vostra bústia de METAPOSTA els documents rellevants en format electrònic que considereu oportuns. Quan les entitats de les quals sou clients s´incorporin a METAPOSTA, us hi podreu subscriure.

 • Em podré connectar a METAPOSTA encara que no tingui e-DNI o targeta ONA?

  Sí, METAPOSTA contempla com a instruments d´autenticació d´usuaris, a més de l´e-DNI (o qualsevol certificat vàlid emès per Izenpe o Camerfirma), les claus d´usuari i la contrasenya que us seran facilitades després de l´alta presencial a METAPOSTA a qualsevol de les seus de KZgunea.

 • Em podré connectar a METAPOSTA des de l´estranger?

  Sí, METAPOSTA és un servei web disponible des de qualsevol punt en què hi hagi accés a Internet.

 • Quina mena de documents personals podré emmagatzemar a METAPOSTA?

  No hi ha limitació de tipologia d´arxius susceptibles d´emmagatzemar-se a METAPOSTA. Podreu emmagatzemar qualsevol document personal que considereu important.

 • Quin és el límit de capacitat d´emmagatzematge de METAPOSTA?

  METAPOSTA disposarà d´emmagatzematge il·limitat per als documents enviats per les empreses adherides. Per als documents que incorpori l´usuari hi ha un límit de 700 megabytes.

 • Durant quant temps romandran els meus documents emmagatzemats a METAPOSTA?

  Els vostres documents a METAPOSTA no s´eliminaran mai. Romandran emmagatzemats a perpetuïtat per a la seva consulta i gestió.

 • Puc compartir la meva bústia de METAPOSTA amb altres persones?

  Atès l´alt grau de confidencialitat que té la documentació de la vostra bústia de METAPOSTA, es recomana que la bústia sigui d´ús personal i intransferible. Tanmateix, si teniu documentació que desitgeu compartir amb altres usuaris de METAPOSTA, hi ha la possibilitat de compartir documents amb els usuaris que designeu.

 • Què he de fer si les claus d´accés a METAPOSTA es perden o cauen en mans d´una altra persona?

  Atès l´alt grau de confidencialitat que té la documentació de la vostra bústia de METAPOSTA, si no disposeu de les vostres claus o penseu que estan en possessió d´una altra persona, heu de trucar al servei d´atenció telefònica de METAPOSTA i sol·licitar la reactivació del vostre compte. METAPOSTA regenerarà el vostre PIN i les claus i us les tornarà a enviar. Rebreu el PIN a través d´un SMS al vostre telèfon mòbil i les claus, a través de correu postal ordinari a la vostra adreça postal.

 • Em poden enviar per correu postal ordinari algun duplicat de documents de METAPOSTA?

  METAPOSTA ofereix accés als documents via Internet 24x7. Si us en cal una còpia impresa, teniu dues possibilitats:

  • Des del web de METAPOSTA, podeu accedir al document a la vostra bústia i imprimir-lo a la impressora local.
  • Us podeu posar en contacte amb l´empresa adherida que us va enviar el document per sol·licitar-ne un duplicat pels canals habituals que mantingueu amb aquesta entitat.
 • Tenen validesa legal els documents emmagatzemats a METAPOSTA?

  SSi, METAPOSTA compta amb valor probatori legal per a totes les entitats a les quals se´ls apliqui la Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, la qual és de compliment obligatori per a les administracions públiques i per a totes les empreses privades que tinguin acceptada aquesta llei. Pel que fa als usuaris i entitats als quals se´ls apliqui la Llei 11/2007, tot allò que succeeix a METAPOSTA és vàlid legalment i es pot utilitzar com a referència o prova legal.

 • Es poden perdre els documents emmagatzemats a METAPOSTA?

  METAPOSTA té establerta una forta política de seguretat i fa còpies de seguretat diàries dels documents dipositats. Tota aquesta infraestructura tecnològica garanteix la custòdia i accessibilitat dels documents.

 • Què passaria amb els meus documents si deixo de ser client de l´entitat adherida que els ha enviat?

  Els documents que ja han estat lliurats a la vostra bústia hi romandran a perpetuïtat o fins que els elimineu. Lògicament, a causa que deixeu de ser client de l´entitat, no se´n lliuraran de nous a la vostra bústia.

 • Necessito cap requeriment de programari, maquinari o infraestructura per accedir a METAPOSTA?

  METAPOSTA no té cap requeriment específic diferent del necessari per a una navegació normal per Internet. Naturalment, heu de disposar d´algun dispositiu per consultar Internet (ordinador personal, PDA, smartphone, etc.) i connexió a Internet disponible. A més a més, si voleu utilitzar certificats de signatura electrònica per iniciar la sessió a METAPOSTA o signar digitalment documents, heu d´estar en possessió dels certificats de signatura electrònica necessaris i d´un lector de targetes operatiu.

 • Amb quins navegadors i/o sistemes operatius es pot operar a METAPOSTA?

  METAPOSTA està construïda amb un programari lliure; per tant, en principi, qualsevol navegador i/o sistema operatiu és vàlid per a l´ús de METAPOSTA.

  METAPOSTA garanteix l´operativitat amb els navegadors i sistemes operatius de més ampli ús entre la ciutadania, tal com s´indica a continuació.

  • Per a l´accés i ús, els navegadors web següents:
   • Internet Explorer.
   • Mozilla i Mozilla Firefox.
   • Opera.
   • Safari.
  • Quant als sistemes operatius:
   • Entorn Microsoft Windows.
   • Entorn GNU/Linux.
   • Entorn Mac OS X.
   • Entorns mòbils (Symbian, Blackberry, Windows Mobile).
 • Intento subscriure´m a una entitat que no apareix entre les entitats adherides; què he de fer?

  L´acció que sol·liciteu no és possible de moment. METAPOSTA només permet subscripcions a entitat adherides. Tanmateix, METAPOSTA està en conversacions amb les entitats del mercat més importants per incorporar-les-hi gradualment. Heu d´esperar que s´arribi a un acord amb l´entitat a la qual us voleu subscriure i, llavors, ja podreu fer la subscripció.

 • Desitjo donar de baixa subscripcions a empreses adherides; què he de fer?

  Des del web de METAPOSTA, amb les vostres claus o certificat digital vàlid, podeu eliminar les subscripcions que tingueu actives.

Preguntes d´empreses adherides

 

Preguntes de cost i prestacions del servei

 

Preguntes d´àmbit tècnic