Què és METAPOSTA?

Què és METAPOSTA?

METAPOSTA és una caixa forta a Internet dotada de valor probatori legal en la qual es poden emmagatzemar documents d’interès personal i que assumeix el paper de bústia electrònica.

Característiques i funcions:

 • METAPOSTA és una caixa forta electrònica a Internet.
  • METAPOSTA és una bústia i caixa forta a Internet en la qual s’emmagatzemen documents d’interès personal. El fonament principal del sistema és l’emmagatzematge segur i perenne dels documents als quals ciutadans i empreses atorguen un alt valor i que, en conseqüència, desitgen emmagatzemar en un espai personal electrònic i… per duplicat. En altres paraules, faculta l’arxivament legal dels documents que el ciutadà o l’empresa confia a la caixa forta electrònica amb intenció de perennitat.
  • Les funcions d’arxivament electrònic segur (caixa forta electrònica) de METAPOSTA permeten l’emmagatzematge segur de documents personals de rellevància legal, que els ciutadans i les empreses desitgin dipositar amb la finalitat de la conservació prolongada. L’usuari té la possibilitat de disposar i accedir a tots aquests documents de manera segura i gratuïta, a més d’evitar-ne la pèrdua i possibilitar-ne un emmagatzematge eficaç.
 • METAPOSTA és una bústia a Internet.
  • METAPOSTA és un servei que permet rebre correu postal en format digital a una bústia electrònica a Internet. Cada persona individual o col·lectiva pot tenir, a través de METAPOSTA, una caixa forta a Internet que faci la funció de bústia postal electrònica, és a dir, un repositori electrònic únic que permet la recepció de correu durant tota la vida o existència jurídica directament a la caixa forta.
  • METAPOSTA és un servei que permet rebre correu postal en format digital a una bústia electrònica a Internet. Cada persona individual o collectiva pot tenir, a través de METAPOSTA, una caixa forta a Internet que faci la funció de bústia postal electrònica, és a dir, un repositori electrònic únic que permet la recepció de correu durant tota la vida o existència jurídica directament a la caixa forta.
 • METAPOSTA compta amb valor probatori legal.
  • METAPOSTA disposa de tots els avantatges atorgats per la llei a la signatura electrònica reconeguda: autenticitat, integritat, confidencialitat, no-repudi. Tot això es tradueix en:
   • Garantia de la naturalesa dels missatges confiats al sistema.
   • Certesa en la identitat de l’emissor i del receptor de cada missatge o document confiat.
   • Certesa en l’emissió i recepció de cada missatge o document confiat.
  • METAPOSTA compta amb valor probatori legal: és a dir, pel que fa als usuaris i emissors, tot el que succeeix a METAPOSTA és vàlid legalment i pot ser utilitzat com a referència o prova legal. Tot això és possible gràcies a les característiques següents:
  • Els missatges i documents emmagatzemats a METAPOSTA constitueixen una prova legal.
  • METAPOSTA garanteix l’emmagatzematge i custòdia legal de documents, i permet establir i garantir per a cada tipus de document un nivell de criticitat/rellevància i un període legal de validesa.
  • METAPOSTA pot actuar com a registre telemàtic públic quant a la documentació remesa i dipositada al sistema.
  • METAPOSTA ofereix mecanismes de notificació electrònica.
  • Les comunicacions entre els emissors i entre els sistemes interns de METAPOSTA es fan per mitjà d’estàndards de missatgeria certificada.
 • METAPOSTA és únic i universal.
  • METAPOSTA és únic. METAPOSTA té vocació d’esdevenir l’únic lloc per als seus usuaris en què dipositar els documents rellevants en format digital. Els codis d’accés al repositori són personals i no poden ser divulgats a tercers.
  • METAPOSTA és universal i per a tothom: empreses, particulars, organismes públics, sense límits geogràfics.
 • METAPOSTA garanteix la llibertat d’escollir.

  El titular té tota la llibertat de seleccionar els emissors dels quals vol rebre documents a través de METAPOSTA, com també de donar-se de baixa d’aquests emissors o del servei METAPOSTA.

 • Amb METAPOSTA sempre al dia.

  METAPOSTA permet assabentar-se al moment de l’arribada de nous documents. El titular d’un compte METAPOSTA pot demanar que li enviïn un missatge a una adreça electrònica personal per avisar-lo de l’arribada d’un nou document a la seva bústia METAPOSTA.

 • METAPOSTA és illimitat i perenne.
  • METAPOSTA aporta totes les característiques d’un arxivament electrònic perenne:
   • Arxivament vitalici.
   • ús de formats universals i perennes.
   • Intelligibilitat del document d’acord amb estàndards internacionals.
   • Arxivament de documents electrònics nadius o aportats a METAPOSTA pel titular.
   • Els documents s’emmagatzemen encriptats.
 • METAPOSTA és fàcil, simple i còmode.
  • És fàcil. METAPOSTA permet la visualització del correu amb tota comoditat, a qualsevol lloc, des d’un ordinador o dispositiu mòbil.
  • És simple en la recepció i en l’emmagatzematge de missatges i documents de procedència diversa: un únic sistema per tractar missatges provinents de moltes institucions i empreses.
  • És còmode:
   • Podeu rebre el correu postal tradicional per mitjans digitals.
   • Podeu rebre les vostres factures.
   • Podeu rebre el vostre correu en format digital, a qualsevol hora i a qualsevol lloc..
  • Aporta tots els avantatges que té Internet: fluïdesa, facilitat d’accés, servei, rapidesa, accés local o a distància.
 • METAPOSTA ofereix organització personal i familiaritat en l’emmagatzematge dels documents.
  • METAPOSTA ofereix gestió documental personalitzada, de manera que cada usuari/usuària pot organitzar-ne els documents a conveniència (obrint carpetes, arxivant i etiquetant documents).
  • Flexibilitat davant canvis en la vida. Els documents emmagatzemats a METAPOSTA estan vinculats al DNI de l’usuari/usuària. Això significa que METAPOSTA els conservarà tota la vida, independentment de canvi d’adreça, etc.
 • METAPOSTA es ràpid.

  Permet una restitució veloç de la informació emmagatzemada. El sistema METAPOSTA estarà preparat per oferir els temps de resposta següents:

  • Accés a un document PDF i visualització d’aquest document en menys de tres segons.
  • Operacions en carpetes i transferència de documents entre carpetes en menys de dos segons.
 • METAPOSTA és un sistema segur.
  • El funcionament de METAPOSTA és garantit per sistemes informàtics públics i no s’accepta cap explotació comercial.
 • METAPOSTA és gratuït.

  La inscripció i ús dels serveis METAPOSTA no té cap cost per a l’usuari/usuària. .El cost és suportat pels emissors que emeten els missatges i documents, tal com succeeix amb el correu tradicional.

 • METAPOSTA compta amb un ampli suport institucional.
 • METAPOSTA és accessible.
  • és un servei disponible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any.
  • Els missatges i documents poden ser consultats des de qualsevol lloc per mitjà de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
  • El web www.metaposta.com és accessible i compleix els estàndards del Consorci W3C, al nivell AA, i en els apartats en què no es compleixen aquestes premisses està notificat degudament.

METAPOSTA és un projecte influït per tendències establertes en nombrosos projectes de Pàgina personal que estan desenvolupant diversos països.

Entre aquests projectes cal destacar els següents: