Ajuda general

Ajuda METAPOSTA

 • Crear una etiqueta nova.

   Cal introduir el nom de l'etiqueta a crear Les etiquetes han de ser creades de manera individual i el sistema no admet la creació de múltiples etiquetes.

 • Càrrega de documents a METAPOSTA.

   En sol·licitar la càrrega d'un document a METAPOSTA, el sistema us preguntarà si aquest document està signat digitalment. Si el document està signat digitalment, la signatura d'aquest document pot estar continguda dins el mateix document o ser un fitxer independent que també pot carregar a METAPOSTA. Si l'usuari indica que el document està signat digitalment, el sistema li preguntarà si la signatura està continguda en el mateix document o es tracta d'un fitxer independent per tal que també pugui carregar el fitxer amb la signatura en el cas que sigui un fitxer independent. En indicar que un document està signat, el sistema el catalogarà així.

   Si com a usuari desconeixeu si està signat o no, indiqueu que no està signat.

 • Subscripció a emissors a METAPOSTA.

   Emissor actiu: l'emissor està totalment integrat a METAPOSTA. Si l'usuari és client de l'emissor, rebrà les seves comunicacions una vegada completada la seva subscripció.

   Emissor en procés d'integració: l'emissor està finalitzant la seva integració i encara no pot enviar mitjançant METAPOSTA. Les subscripcions es tractaran una vegada finalitzat aquest procés.

   Emissor no actiu: l'emissor ha començat les seves tasques d'integració amb METAPOSTA. De moment, no es permeten subscripcions a aquest emissor.