Ajuda

Ajuda

Aspectes importants a tenir en compte en entrar en l'aplicació METAPOSTA:

 

 • Botó Enrere del navegador (la fletxa situada a la part superior esquerra del menú del navegador).

Sempre que es premi el botó enrere del navegador, ens portarà a la pantalla inicial de contrasenya; això vol dir que hem sortit de l'aplicació. Per moure's per l'aplicació s'han d'utilitzar els menús de l'aplicació. Per exemple, si estic visualitzant qualsevol document rebut o fent alguna altra acció a METAPOSTA i vull tornar a la llista de documents rebuts de la meva bústia, he de tornar fent clic a "Bústia d'entrada" a la columna de l'esquerra.

 • Drag&Drop (seleccionar i arrossegar).

S'utilitza per organitzar els documents. L'aplicació METAPOSTA permet l'opció de seleccionar amb el ratolí i arrossegar els documents, per organitzar-los en carpetes fàcilment sense haver de recórrer al botó dret del ratolí. Per exemple, si vull guardar una factura en una carpeta (que estarà creada anteriorment a la pestanya "carpetes" de la columna esquerra), selecciono aquest document i, sense deixar-lo anar, l'arrossego fins a la carpeta triada.

 • Etiquetes.

Les etiquetes serveixen per classificar els documents segons un ordre o preferència personal; així, un cop etiquetat un document, es poden veure de manera ràpida les diferents agrupacions. Per exemple, puc posar l'etiqueta Factures a totes les factures rebudes dels meus proveïdors (llum, gas, telèfon...).

 • Adobe Acrobat PDF - Documents PDF.

En obrir un document PDF en l'aplicació METAPOSTA, aquest es visualitza dins de la finestra dreta, deixant el menú de l'aplicació a l'esquerra i obrint el menú de l'Adobe Acrobat PDF a la part superior del document. Aquests dos menús no s'han de confondre. Per exemple, si es vol guardar o moure el document a alguna carpeta concreta de l'aplicació METAPOSTA, no es pot utilitzar l'opció de guardar del menú superior de l'Adobe Acrobat PDF.

 • Personalitzar el meu compte: Regles/Avisos
  •  Regles.. L'usuari/ària podrà configurar i gestionar un nombre il·limitat de regles en què indicarà al sistema com arxivar automàticament determinats documents que li arribin a la bústia. Dos tipus de regles:
   • Regles de carpeta: aquest tipus de regla indicarà la carpeta en la qual autoarxivar determinats documents. Aquests se seleccionaran filtrant per emissor i tipus de document.
   • Altres regles: aquest tipus de regla indicarà al sistema l'etiqueta o etiquetes a aplicar automàticament o l'usuari o usuària amb qui compartir automàticament en el moment que es rebin els documents en la safata d'entrada. Abans d'aplicar la regla, els documents es podran seleccionar filtrats per emissor, tipus de document, nom de document, si és un document legal o si és un document signat.
  • Avisos. L'usuari podrà configurar i gestionar un nombre il·limitat d'avisos, en què indicarà al sistema que se li enviï via correu electrònic una notificació a l'arribada d'un document determinat. Els documents se seleccionaran filtrats per emissor i tipus de document.
 • Manual d'utilització

Per aprofundir més en el maneig de l'aplicació, és possible consultar el manual d'ús de METAPOSTA.

Manual d'ús