Ubicació

Ubicació

Els documents a METAPOSTA es conserven replicats per seguretat a dos sistemes informàtics propietat de METAPOSTA, SA, ubicats al Centre de procés de dades (CPD) d´EJIE, l´empresa de serveis informàtics del Govern basc, i al mateix edifici de la seu del Govern basc a Lakua (Vitoria-Gasteiz). Amb el propòsit d´oferir la màxima fiabilitat i disponibilitat possible els dos sistemes informàtics estan units a través de xarxes de fibra òptica.

EJIE és la prestatària dels serveis informàtics i de telecomunicació del Govern basc i responsable del desenvolupament del Pla estratègic d´administració i govern electrònics. Els CPD d´EJIE i del Govern basc proporcionen un dels espais de major seguretat informàtica de l´entorn i garanteixen, a més, que les dades que allotja METAPOSTA es troben en un lloc neutre.