Formació sobre Metaposta

Formació sobre METAPOSTA

La xarxa de centres KZgunea collabora amb METAPOSTA en la formació de les persones que desitgin aprofundir en el coneixement de les prestacions del sistema.

La formació, de caràcter presencial, s´oferirà en cursos bàsics d´iniciació i cursos avançats, integrats als mòduls de formació habituals de KZgunea.KZ gunea

Es tracta de cursos intensius, d´una durada de 2 hores, que permeten als usuaris prendre contacte ràpid amb METAPOSTA.

Els cursos tenen els objectius següents:

  • Adquirir una visió general de METAPOSTA.
  • Comprendre la lògica i el flux emissor-usuari del sistema METAPOSTA.
  • Conèixer els requisits previs tècnics i administratius per poder utilitzar el sistema METAPOSTA.
  • Conèixer els aspectes crítics de naturalesa legal, tècnica o pràctica que cal tenir en compte per poder utilitzar el sistema METAPOSTA amb èxit.
  • Aprendre a utilitzar correctament el sistema de METAPOSTA.
  • Conèixer bones pràctiques en l´organització de la informació personal a METAPOSTA.

La llista de centres KZgunea en els quals s´impartiran els cursos i els horaris la podreu consultar de les maneres següents:

  • www.kzgunea.net
  • Trucant a 945 016 100 (de dilluns a dijous de 8.00 h a 13.30 h i els divendres de 8 h a 15 h).
  • Al correu electrònic kzc@kzgunea.net